שאלות ותשובות

איך צמים כשיש חשש שיקפיצו אותי למשמרת?

הרב שלום,

אנחנו בכוננות הקפצה. איך נוכל לצום ביום הכיפורים והאם יש צורך להתארגן לכך באופן מיוחד?

תשובה:

אם יש חש שיקפיצו אתכם בוודאי שצריך לפני כניסת הצום לארגן תיק עם ארנק וכל מה שתצטרכו לצורך עבודתכם במשטרה, כולל אוכל ושתייה.

אם קוראים לכם לאירוע להתחיל לשתות לשיעורין  40 cc כל חמש דקות.

אם הגעתם לאירוע ומסתבר שזה אירוע רציני- לשתות כרגיל. לא לשחק בפיקוח נפש!

וה' יברך אתכם על עבודת כלל ישראל שאתם עושים.

גמר חתימה טובה

האם מותר לי להחליט שיהודי אחר יעבוד במקומי בשבת?

הרב שלום, רציתי לדעת האם מותר לי להפעיל מתנדב יהודי או שוטר יהודי שיחליף אותי בשבת? מה עושים כשזה המצב הנדרש ואני השוטר שצריך החלפה ואני זה שמחליט.

תשובה:

באופן כללי אפשר להתחלף במשמרת עם יהודי. יש שכתבו שלא להתחלף עם מחלל שבת כיוון שהוא בוודאי יעשה מלאכות שאין בהן צורך (שמירת שבת כהלכתה מהדורה שלישית פרק מ סימן כז). אולם במציאות של המשטרה אני מבין שזה כמעט בלתי אפשרי. ולכן אפשר לסמוך על הפוסקים האומרים שאין בזה משום לפני עיוור לא תתן מכשול כיוון שהוא עוסק בהצלה, ומה שהוא מחלל שבת שאינו קשור להצלה הרי היה עושה כך גם בלא החלפת המשמרת. לכן, אם יש צורך חשוב להתחלף במשמרות השבת, אפשר להתחלף גם עם מחלל שבת.

 

האם שוטר בתפקיד פטור מתפילה? ומתי נספיק להניח תפילין?

אחרי משמרות לילה כמעט תמיד אני מתפלל יחיד כי כל המניינים נגמרים לפני שאני מגיע הביתה ואז בד"כ יש מה לעשות בבית (להוציא את הילדים, זה בדיוק חלון הזמן שהם יוצאים) ואז להתפלל ולישון. האם אני נוהג נכון?

וגם ממתי אפשר להניח תפילין ולהתפלל שחרית? (אומנם ביחיד, כאשר אני קם למשמרת בוקר). כיום למשמרת א' אני קם בסביבות השעה 5:00 וכבר ב5:50 אני על האוטובוס בדרך לתחנה.

תשובה:

א. כאשר אפשר להתפלל בשעה מוקדמת כמובן יש לעשות מאמץ להתפלל לפני היציאה למשמרת. מעלות השחר אפשר להתפלל שחרית ואין לדחות את התפילה לשעה מאוחרת יותר.

ב. אם לא יכולתם להתפלל בשעה מוקדמת, עליכם למצוא זמן בין התדריך וכד' להניח תפילין ולהתפלל. עדיף תפילה קצרה בכוונה מאשר תפילה ארוכה שלא בכוונה.

ג. מי שנמצא במשמרת ומטפל בענייני הציבור ולא יכול להתפלל מנחה, הוא פטור מדין העוסק במצווה. כמובן יכול הוא מדיני נדבה להתפלל ערבית שתיים.

בעת שמירה על עצור נדרש דיווח כל שעתיים - האם זה הכרחי?

הוצבתי כזקיף ("שמירה על עצור") במרכז לבריאות הנפש בשבת. העצור מוגדר אלים במיוחד אבל הוא אינו אזוק ומטרת הזקיפות היא למנוע בריחתו.

המשמרת הינה על אזרחי רק עם גז פלפל ואזיקים. 

נדרש מהשוטר: 

1. לעלות מול היומן כל שעתיים בטלפון לתת דוח מצב,

2. לכתוב כל פעולה שהעצור עושה במהלך היום.

כמו כן השבת זה ידרוש ממני לקחת ניידת ולנסוע לשם לטובת הזקיפות.

 מהן הדרכים שבהן אני יכול לצמצם בחילול שבת ובכל זאת לבצע את הפעולות כנדרש?

 

 תשובה:

למדנו בבית המדרש שפעולת השיטור מותרת בשבת ומכיוון שברור שעצור צריך לשמור עליו שלא יברח גם בשבת, שהרי אם יברח עלול חלילה לפגוע באנשים עליהם אנו רוצים לשמור, ולא ייתכן שבשבת המשטרה לא תשמור על עבריינים מסוג זה שתארת, לכן מותר לעשות את עבודת השיטור גם בשבת. אמנם לגבי הדיווח תבקש לדווח רק כאשר יש משהו חריג כי מדובר בשבת. אם הקצין מתעקש תסכם עמו שתדווח בתדירות רחוקה יותר, ותרשום ביד שמאל.

חזק ואמץ

שבת שלום ומבורך

רמי ברכיהו 

 ומה היה בסוף?....

ראשית תודה לכולם.

צריך לציין שהמאמץ העיקרי שם היה לשמור על שפיות במשך 12 שעות.

בנוגע לדיווח אכן כך פעלתי מסרתי ליומן שאני אדווח רק במקרה שיהיה משהו חריג.

בנוגע לכתיבה צמצמתי עד כדי כתיבת משפט אחד בלבד וגם זה בעט שבת. (ובמוצ"ש לחזור על הכתב)

לרווחתי היה שם שוטר נוסף שגם היה צריך לשמור על עצור אז העברנו את רוב השבת בשיחת רעים.

כך שבסה"כ לא היה נורא כי התארגנתי בהתאם מבחינה גשמית (אוכל, יין וכו') וגם רוחנית (ספרים, סידור וכו').

 

 


סך הכל: 4 תכנים