דברי רב התוכנית

הרב אהרון כהן

  חז"ל לימדונו במסכת סנהדרין כי אחד מסממני הגאולה הבולטים ביותר , אחד מן השינויים המבטאים את תהליך הגאולה הינו פריחת הארץ ונתינת הארץ את פירותיה, כדברי חז"ל: "אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא"

  דברי חז"ל אלו הנלמדים מנבואת יחזקאל מלמדים כי אחד מן הביטויים המשמעותיים ביותר לגאולה הינו ביטוי ארצי, ביטוי חומרי.

  ניתן היה לצפות כי ביטויי הגאולה יהיו אך ורק רוחניים ושמיימים כגון: לימוד תורה, הקמת ישיבות וכד', אלא שבאים חז"ל ומדייקים כי הביטוי המובהק לגאולה הינו ביטוי ארצי מעשי.
  פירות ארץ ישראל פירושם גילוי דבר ד' דרך המציאות, דרך החיים המעשיים, חיבור התורה אל חיי היום יום, גילוי אור התורה ומוסר ד' דרך החיים המעשיים.

  זיכנו הקב"ה לחיות בדור בו משימות לאומיות עומדות לפרקנו, דור בו תהליכי הגאולה הולכים ומתממשים לנגד עינינו ואנו נדרשים להיות שותפים במימושם.
  אחת מנקודות החיבור המשמעותיות ביותר בין תורה לחיי המעשה, בין מוסר ד' לחיי האומה הישראלית, הינה בחיבור התורה אל יסודות השלטון במדינת ישראל, אל מערכת הביטחון ואל משטרת ישראל.

  לפני שש שנים נפתחה תוכנית "מאמינים במשטרה",  תוכנית היוצרת חיבור בין הציונות הדתית לבין המשטרה, מתוך רצון להוביל ולהשפיע על בניין המוסר והצדק בעם ישראל.
  התוכנית יוצרת בית מדרש, המכוון לעבודת המשטרה ומערכת הבטחון ואשר תפקידו ללוות את השוטרים בעשייתם ובשליחותם.
  משטרת ישראל הינה זרוע מעשית המבטאת את שלטון עם ישראל וממשלת ישראל ואנו מאמינים כי ככל שזרוע זו תהיה מחוברת יותר לתורה ולאור ד' - כך תגדל ההשפעה על כלל החברה הישראלית. שוטר נמצא באלפי נקודות ממשק עם החברה הישראלית ומתוך כך באלפי מוקדי השפעה על המוסר ועל הצדק בחברה הישראלית. 

  למימוש תוכנית זו נדרשים בוגרי ישיבות ומכינות אשר מוכנים לצאת לשליחות ביטחונית ורוחנית ולבנות את עמוד השדרה המוסרי של עם ישראל.
  במידה ואתה רואה את עצמך בעל יכולות רוחניות, בעל שאיפה לתרום למשימה לאומית ובעל רצון לקריירה ביטחונית - מקומך איתנו!
  מקומך עם שוטרים הרוצים להשפיע על עם ישראל, הרוצים לפעול מתוך מאור של תורה והרוצים לחיות חיי שליחות והגשמה.
  להיות שוטר, סייר, חוקר או בלש המחובר בעבודתו לראייה של קודש, למבט ממלכתי על עם ישראל פירושו לבנות מגדלור שישפיע על כלל החברה הישראלית.
  אנו קוראים לך להצטרף אל המהפכה ששמה "מאמינים במשטרה" להרים יחד איתנו דגל של עשייה ביטחונית, חינוכית וערכית.

   

  בברכת התורה והארץ

  הרב אהרון כהן – רב התוכנית