איחולי גמר חתימה טובה לכל בוגרי התכנית, לבני משפחותיהם ולכל בית ישראל