רימון מצא - תוכו אכל, קליפתו זרק

הרב אהרן כהן רב התוכנית

    במהלך חודש אייר, במסגרת בית מדרש למחזורים ד-ה, התארח בית המדרש במכינת בני דוד שבישוב עלי.

    שיעור מפי רב התוכנית, הרב אהרן כהן על מדרגתו של רבי מאיר והקשר למשימת שוטרי ישראל ויעודם