חזרה בשבת ממקום הצלה

    מתוך יום העיון לשוטרים בוגרי תכנית "מאמינים במשטרה", שהתקיים בשנת תשע"ג בישיבת ההסדר במודיעין.