מאמר הדור שיעור 1

מהו תפקידנו בדור הגאולה לפי הרב קוק?

הרב שחר קיהן