חוברת מס' 6

לקיחת טביעת אצבעות בשבת; לקיחת ציוד אישי בשבת בניידת; מצבו הרוחני של העם; כנפי הרוח שלנו