חוברת מס' 5

עבודת היס"מ; עבודה בתחנה המשרתת לא יהודים; התום בעבודת השוטר