חוברת מס' 4

עבודת השוטר הדתי; חשיבות המשטרה במדינה ריבונית