חוברת מס' 3

איך משרתים על פי ההלכה; האם יש דין מוסר בתפיסת עבריין?; עבודה בשכר בשבת; השוטר החסיד; חשיבות השמירה על הסדר הציבורי