חוברת כיס לשוטר - מס' 1

על תפקידה של המשטרה; שוטר לעומת חייל; הממלכתיות - האתגר; נסיעה בשבת חזרה הביתה, ועוד