יום עיון בעשרת ימי תשובה

בתל אביב התכנסו בוגרים ומועמדים חדשים ללימוד מיוחד לקראת יום הכיפורים תשע"ו

הרב רמי ברכיהו

    השוטרים שמעו שיחות מפי הרב רמי ברכיהו, ראש התכנית והרב שחר קיהן, ראש הכולל.

    כמו כן למדו בחברותות סוגיות הנוגעות לתשובה ולחגי תשרי.